Back to top

Kontakt

 

 

Ovu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku u potpunosti ili delimično koristeći sledeće detalje za kontakt privacyatfirestonebp.com. Tamo gde je primenljivo, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na link u bilo kojoj komunikaciji koju ćemo Vam poslati u budućnosti. To neće uticati na zakonitosti obrade koja se desila pre povlačenja. Molimo Vas da pogledate našu Politiku Privatnosti za detaljnije informacije.