Back to top

Air France Hangar • Roissy-Charles-de-Gaulle aerodrom, Francuska

Činjenice ukratko

Obim projekta:

 • Renoviranje krovnog sistema H2 Air France hangara, na površini od 25.000 m2.
 • Projekat je izveden korišćenjem Firestone RubberGard™ EPDM 1,1 mm krovne membrane, primenjujući mehanički pričvršćen krovni sistem.

 

Izazovi:

 • Radni  procesi traju 24 sata tokom instalacije.
 • Kratki  rokovi zahtevani od strane klijenta.
 • Težina novog krovnog sistema morala je da bude lakša  od postojećeg.
 • Bezbednost je najvažnija.

 

Rešenja ponuđena RubberGard EPDM membranom:

 • Lagan sistem (1,35 kg/m2).
 • Dostupna u velikim  panelima (6,1m  x 30m).
 • Brza i laka  instalacija, bez  toplote i vatre.
 • Dugotrajna, otporna na UV i ozon.
 • Visoka fleksibilnost, bez obzira na temperaturu prilikom instalacije.

 

Pozadina projekta

Izgrađen 1973, 25.000 m2 krova Air France-ovog H2 hangara za održavanje na Roissy-Charles-de- Gaulle aerodromu nije bio renoviran od 1980. Postojeći krovni sistem postavljen je preko čeličnog trapezoidnog lima, sastojao se od mineralne vune i dva sloja bitumenskih krovnih membrana, nije više odgovaraotoj svrsi. Grede na krovnoj strukturi bile su deformisane zbog mnogobrojnih curenja sa krova. Takođe, grejni sistem zgrade postao je neefikasan.

Krov na  hangaru je  bio  renoviran  već  dva  puta  korišćenjem  bitumena i klijent je bio zainteresovan za laganu  sintetičku  krovnu membranu. Krovni izvođači ubedili su vlasnika zgrade o trajnosti Firestone RubberGard ™ EPDM membrane, koja može da traje dva do tri puta duže od bitumenske ili neke druge  sintetičke   membrane. Oni su takođe  predložili, lagani krovni sistem, koji se sastoji od PIR termoizolacionih  ploča i EPDM  membrane. Činjenica da površina od 183 m2 može da se pokrije sa jednom RubberGard  EPDM rolnom bila je ključni argument obzirom da je instalacija bila tokom zime.

Obzirom na  klasifikaciju protivpožarnosti   zgrade,  i  činjenicu  da umetanje protivpožarne izolacije nije potrebno, predloženo je da se PIR izolacija direktno  pričvrsti na čeličnu podlogu.  Ovo je omo- gućilo smanjenje težine  izolacije i  krovnog  paketa  za četiri puta (dva sloja elastomerne membrane i  kamena   vuna  naspram   PIR paneli i EPDM membrana). Time je takođe izbegnuto ojačavanje krovne konstrukcije, koja treba da nosi i sigurnosni sistem.

Ugradnja

Renoviranje je obavljeno u peiodu između  jula i decembra 2013. Popravka krova nije zahtevala prekid aktivnosti održavanja  aviona koji se odigravao  unutar  zgrade,  a to  je bio i  jedan  od  glavnih zahteva  Air France-a. U proseku,  720  m2   starog  krovnog  sistema zamenjeno je svakog dana.

Novi krovni sistem sastoji se od 100 mm debljine PIR izolacionih panela mehanički  pričvršćenih za čelični trapezni  lim i  Firestone RubberGard EPDM sintetičke  krovne membrane, takođe mehanički fiksirane kroz izolaciju za čeličnu podlogu.

RubberGard   EPDM membrana od 6,10   metara   širine sa 30,50 metara dužine  korišćena je za ovaj projekat.  Veliki paneli smanjili su  broj  potrebnih spojeva  i  sečenja  na  licu mesta,  kao  i  vreme instalacije, u poređenju sa tradicionalnim krovnim sistemima.

Dugoročne prednosti

RubberGard     EPDM membrana  ima  odličnu  UV otpornost  i, zahvaljujući  njenoj  elastičnosti,  ona  se  lako  prilagođava  obliku krova i strukturnim  pokretima.

Zahvaljujući proizvodima  i  tehnikama korišćenim na  ovom izuzetnom projektu, toplotna otpornost zgrade povećana  je desetostruko i opterećenje na krovu je umanjeno za 75%.   Bilo je to izvanredno postignuće za sve koji su učestvovali. Svi postavljeni ciljevi od strane  klijenta ostvareni  su u rekordnom roku  od  šest nedelja pripreme i 6 meseci instalacije.