Back to top

Izmeštanje toka reke - Kolubara – Srbija

Rudnik uglja Kolubara jedan je od najvećih otvorenih rudnika lignita u Evropi. 52% električne energije u Srbiji se proizvodi sa Kolubarskim ugljem. Za potrebe proširenja radova u rudniku, odlučeno je da se izmesti reka Kolubara sa njenim maksimalnim protokom 650 m3/s. Da bi to uradili, iskopali su novo korito koje je obloženo vodonepropusnom Firestone GeoGard EPDM. Obloga je pokrivena zaštitinim geotekstilom i sa slojem od 20 cm peska + sloj tucanika (200/500) ili 1,3 m zemlje.

Tip membrane       Firestone GeoGard 1,5 mm

Površina                170.000 m²

Godina ugradnje   2016-2017

Sekcija                  54 m to 98 m

Dužina                  2,4 km

Geotekstil             500 g/m²