Back to top

Akumulacija za zaštitu od poplava – Oswestry – UK

Membrana                        Firestone GeoGard™ EPDM

Površina                           4,600 m²

Ugradnja                          Februar 2018

Nabavka i ugradnja          Stephens Industries Limited

 

Firestone GeoGard membrana korišćena je kao hidroizolacija za akumulaciju kontrole nivoa vode od obilnih kiša za McFour Limited sa sedištem u Oswestry-ju u februaru 2018. Membrana je isporučena u različitim veličinama panela da bi se maksimizirala pokrivenost i smanjio broj spojeva na terenu, da bi se membrana osigurala  obodu korišćen je ankerni kanal. Veliki paneli Firestone-ovog GeoGard EPDM napravljeni su za brzu i jednostavnu ugradnju, koja je trajala samo četiri dana. Akumulacija za kontrolu nivoa vode napravljena je za skupljanje kišnice koja se onda može kontrolisati i blagovremeno vratiti u vodeni sistem pod kontrolisanim uslovima.