Back to top

UltraPly TPO

Krovna membrana svetlih boja

Firestone UltraPly TPO je u osnovi termoplastični poliolefin (FPO) membrana za ravne krovove komercijanih i industrijskih objekata kada se traži hidroizolacija svetlih boja. Takođe su pogodne za ekstenzivne zelene krovne sisteme i / ili fotovoltažne sisteme.

Sa UltraPly TPO membranom, Firestone nudi kompletan opseg visokokvalitenih hidroizolacionih sistema. Proizvedena sredinom ’90tih, ova termoplastična hidroizolaciona membrana postala je najbrže rastući trend u komercijalnim hidroizolacionim sistemima.

Zbog svojih brojnih mogućnosti i prednosti u smislu karakteristika i ugradnje, u stalnom porastu je broj arhitekata i menadžera projekta koji sada preporučuju Firestone UltraPly TPO za hidroizolacione krovne sisteme komercijalnih i industrijskih krovova.

Firestone UltraPly TPO, hiroizolaciono rešenje svetlih boja.

>> Kliknite ovde za više informacija o Firestone UltraPly TPO